Den alternative energikommisjonen tror ikke på havvind som løsningen for kraftpolitikken