Bane Nor Eiendoms resultat falt med over én milliard