Scroll Top

Avløpssystemet i Oslo tåler ikke nedbørsmengden – avløpsvann renner ut i vassdrag og fjorden