Scroll Top

Arbeidsledigheten opp til 3,6 prosent

Arbeidsledigheten i Norge steg til 3,6 prosent i mars, opp 0,1 prosentpoeng fra februar. I februar var det 105.000 arbeidsledige her i landet.

Read More 

 

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.