Scroll Top

Apeltunvegen 2F

På Apeltun i Bergen har Backe Bergen ført opp en boligblokk med 41 leiligheter for Labrador Utvikling. BONO Bolig var byggherrens representant.

Read More 

 

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.