Scroll Top

Mange nye arbeidstakere og hyppig bytting av jobb bidro til å holde lønnsveksten nede 4,4 prosent mellom 2021 og 2022. De som beholdt jobben fikk høyest vekst. Read More 

 

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.