Ny klimateknologi kan halvere klimagassutslipp og redusere kostnader ved stabilisering av kvikkleiregrunn. Statens vegvesen, Bane NOR og Statsbygg inviterer til seminar om veien videre. Read More 

 

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.