Skanska har signert kontakt med Statens Vegvesen om prosjektering og bygging av E18 Fornebukrysset – Strand. Kontrakten har en verdi på 4,6 milliarder kroner. Read More 

 

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.