Når Høviktunnelen om noen år står ferdig, vil tunnelportalen fra vest lyses opp ved hjelp av kortreist kraft fra solceller på støyskjermer på Ramstadsletta. Prosjektlederen synes pilotprosjektet er særlig interessant i lys av dagens strømpriser. Read More 

 

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.