Scroll Top

Når Høviktunnelen om noen år står ferdig, vil tunnelportalen fra vest lyses opp ved hjelp av kortreist kraft fra solceller på støyskjermer på Ramstadsletta. Prosjektlederen synes pilotprosjektet er særlig interessant i lys av dagens strømpriser. Read More 

 

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.