Scroll Top

Mandag presenterte Statens vegvesen en liste på 200 utbedringsprosjekter på riksveinettet. Med midlene som er lagt til drift og vedlikehold av veinettet i år, skal 2023 bli det første året noensinne at vedlikeholdsetterslepet ikke vokser. Read More 

 

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.