Scroll Top

Tirsdag overleverte Utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget sin innstilling til den nye opplæringsloven. Der slås det fast at opplæringskontorenes videre rolle er sikret. Det fikk flere bransjeaktører til å spandere kake på komiteen for å feire arbeidet som er langt ned. Read More 

 

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.