Norconsult jobber med å notere selskapet på Oslo Børs i løpet av året. Konsernsjef Egil Hogna tror børsnoteringen vil tvinge dem til å bli mer nøyaktige og mer langsiktige. Read More 

 

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.