Scroll Top

På oppdrag for Avinor starter NCC i midten av juni opp arbeidet med å reasfaltere Ørsta-Volda lufthavn i Ørsta kommune. Oppdraget har en verdi på cirka 20 millioner kroner. Read More 

 

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.