Arkitekt Lars Erik Nordland reagerer på et nytt forslag fra EU-parlamentet og mener det er urealistisk å pålegge nordmenn å gjennomføre kostbare oppgraderinger til A- og B-standarder på boliger. Riksantikvaren mener et unntak fra et fremtidig EU-direktiv vil være en stor fordel for historiske bygg. Read More 

 

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.