Scroll Top

Det er åpnet konkurs i Ørje-bedriften JPL Rail, som er registrert med 33 ansatte. Alle de ansatte hadde allerede levert sin oppsigelse på konkurstidspunktet. Read More 

 

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.