Scroll Top

Utgangspunktet er at byggherren gjennom sin eiendomsrett har rett til ombruk og gjenbruk av gamle materialer ved ombyggings- og reparasjonsprosjekter. Men dersom dette ikke reguleres inn i kontrakten, kan retten gå over på entreprenøren, skriver Jonas Garberg i dette innlegget. Read More 

 

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.