Scroll Top

Bygge- og anleggsnæringen har lenge stått i det vi har kalt “den perfekte storm”. Pandemi, uroligheter, kostnadsøkninger, logistikkutfordringer, rentehevinger, færre prosjekter, knapphet på arbeidskraft, høyt skattetrykk og en generell usikkerhet rundt de totale markedsforutsetningene. Noe ser litt lysere ut, men full brems i boligmarkedet gir nå store konsekvenser. Både for helt nødvendig boligforsyning i viktige pressområder, men også for en presset byggebransje. Read More 

 

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.