Scroll Top

Moheim Næringspark skal utvikles til å bli et handels- og opplevelsesområde. Bærekraft og grønn innovasjon er sentrale verdier i områdeutviklingen, ifølge utbyggeren. Read More 

 

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.