27. juli 2021 brøt det ut flere branner langs jernbanelinjen i Sandefjord. I tillegg til langvarig togstans på Vestfoldbanen, beregnes de direkte skadene til å ha kostet omtrent 90 millioner kroner. Nå anbefaler Statens havarikommisjon at Bane Nor vurderer å endre organiseringen av planlegging, utvikling og drift av strømforsyningsanlegget. Read More 

 

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.