Scroll Top

Nå har Hålogaland lagmannsrett behandlet Forsvarets krav om erstatning etter vannskade i et bygg på Forsvarets operative hovedkvarter på Reitanleiren utenfor Bodø. – Veinor AS, Haneseth Bodø AS og Nilsson AS har opptrådt i strid med profesjonsansvaret, mener retten. Read More 

 

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.