Statens vegvesen la mandag frem en liste over 200 utbedringsprosjekter som nå gjennomføres på riksveiene. Fire utbyggingsprosjekter med høy modenhet trekkes frem som prosjekter med høy prioritet. Read More 

 

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.