Scroll Top

Samferdselsdepartementet gjør omrokkeringer i sine budsjettposter og øker bevilgningene til drift og vedlikehold av riksveier med til sammen 1,2 milliarder kroner i revidert nasjonalbudsjett som presenteres torsdag. Read More 

 

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.