Betonmast Røsand er innstilt av Kristiansund kommune til bygging av en ny barneskole i Kristiansund. Kontrakten er en totalentreprise med en verdi på om lag 200 millioner kroner, eksklusive moms. Read More